Under hösten genomförde Neurons Inc, Ipsos och PostNord Nordens största neuromarketingstudie, Behind the Mind. Här kommer 10 tips från Dr Thomas Z Ramsøy, vd för Neurons Inc, som fokuserar på applicerad neuroscience.

1. En graf gör jobbet 
Oavsett om du vill övertyga eller sälja, så räcker det med ett litet tillägg för att lyfta din trovärdighet rejält. Ett experiment från 2014 lät testpersoner se en annons som beskrev en medicin som motverkade en viss sjukdom. Bara 68 procent trodde på budskapet. Men – när man adderade en enkel graf steg siffran till hela 96,6 procent!
Undersökningen drog slutsatsen att en graf ger intryck av att något är mer vetenskapligt.

2. Rött, rött pris 
Vill du att dina priser ska verka billigare, utan att faktiskt sänka dem? Skriv dem då i rött. Det finns bara en hake: det funkar bara på dina manliga kunder, och på ”impulsvaror”. Forskare i England och USA har visat att män upplever besparingen som dubbelt så hög när priset är skrivet i rött än när det är skrivet i svart. Kvinnor är mestadels opåverkade.

3. Fin plats, fin feedback 
Välj en stimulerande plats om du ska ha ett kundmöte. Platsen smittar nämligen av sig på dig. Forskning visar att vi ofta associerar positiva känslor från en kontext, en plats med personen vi är med just då – trots att personen inte är orsaken till känslorna.

4. Kunden har inte alltid rätt   
Innan studien Behind the Mind genomfördes fick deltagarna svara på en enkät om sina medievanor. Det visade sig att de hade en mer positiv inställning till digital reklam än till fysisk – enligt dem själva.
Men i själva testet fick fysisk reklam ett starkare gensvar än digital. Med andra ord finns det skillnader mellan vad konsumenterna tror sig föredra och vad deras hjärnor reagerar starkast på. Skillnader som de själva inte är medvetna om.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-29-kl-10-10-235. Fysiskt först, digitalt sedan 
Effekten av fysisk kommunikation – förhöjd uppmärksamhet och känslomässig reaktion – är inte bara temporär. När reklamen följs upp i digitala kanaler är konsumenten mer mottaglig för de budskapen än vad hen annars skulle ha varit.
Gör du tvärtom – digitalt först, fysiskt sedan – uteblir denna synergieffekt helt.

6. Unga föredrar (också) fysiskt 
En utbredd uppfattning gör gällande att ungdomar rynkar på näsan åt fysisk kommunikation. Överraskande nog är det tvärtom: Fysisk reklam leder till en mer positiv reaktion, med ökat engagemang, bland unga.
Enligt studien kan detta bero på att de vant sig vid att distraheras av digital marknadsföring, och därför lärt sig bli mer selektiva i den miljön.

7. Skippa fötterna 
Digital Marketer har i tester sett upp emot 30 procent bättre konvertering bara genom att använda en san serif i en webshop. (typsnitt utan de ”små fötterna” längst ner). Det betyder: ut med Times new roman och in med Arial.
Arial i 12 punkter (eller större) ger bäst resultat.

8. Välj blått 
Ljusblå färg (webbkod Hex={6495ED}) som bakgrund på din sajt kan öka din konvertering med 30 procent jämfört med mörk bakgrund. Vit och grå bakgrund fungerar också rätt bra.
Teorin är att blått och brunt är färger som skapar en känsla av förtroende.

9. Visa case 
Om du kan visa framgångsrika case i anslutning till dina produkter eller tjänster så boostar det din konvertering med upp till 33 procent. Storyer får potentiella köpare att känna sig bekräftade i sitt val.

10. Trygghet säljer 
Certifikat som Trygg e-handel kan öka konverteringen med så mycket som 20-30 procent. Konsumenter räknar helt enkelt med att se dem i din e-butik.

Ladda ner hela rapporten här

Källor: ”Behind the Mind”, Ipsos, Neurons Inc och PostNord. ”Blinded with science”, Aner Tal och Brian Wansink, Cornell University, USA. ”Are men seduced by red?”, Nancy M. Puccinelli, Rajesh Chandrashekaran, Dhruv Grewal, Rajneesh Suri. Digital Marketer, egna A/B-tester.