Uppdragsgivare: Försvarsmakten

Vinnare av Silver i tävlingen Guldnyckeln 2018.

Vem älskar ett kundutskick? Kan man locka potentiell personal till Försvarsmakten genom något så oönskat som mejl och klubbmedlemskap? Ja, om man gräver där man står och nyttjar alla tillgångar på ett optimalt sätt.

Efter många års allmän värnplikt stod Försvarsmakten inför ett problem. Under 200 år hade vi aldrig behövt tänka på rekrytering, men när beslutet togs att upphäva värnplikten, förändrades allt.

Men traditionella metoder för rekrytering fungerade dåligt. Vi behövde göra något annat! Och vi tänkte tvärt om. Istället för att leta efter personal, så lät Försvarsmakten intresserade komma till dem. På så vis skapades troligtvis världens första militära kundklubb!

Genom att bygga en databas med intresserade kunde rekryteringsarbetet bli bättre. Och genom att koppla aktuella, omtalade nyheter till företeelser inom Försvarsmakten blev vår kommunikation spännande. Och effektiv.

Under 2017 mångdubblades antalet supportrar och våra mejl hade såväl höga öppnings- som klickfrekvenser. Ökningen i antalet supportrar var speciellt markant bland ungdomar och antalet registreringar vid studentmässor mer än åttadubblades.

Rekrytering via kundklubb, med andra ord!

 

Christel
Vill du veta mer?
Kontakta Christel – mob: 073-247 55 04.