I år tävlade vi med bidraget Från hjärta till Hjärna i kategorin Lojalitet tillsammans med vår kund Hjärnfonden. Och det blev ett brons!

Sammanfattningen av projektet lät så här:
Vår resa började hösten 2013. Hur gör en välgörenhetsorganisation som vill ha lojala givare? Ger man dem nålar att sätta på kragen eller skickar man ut medlemskort? Vi valde en helt annan väg. Vi byggde vår kommunikation kring verkliga intervjuer som berör och engagerar. Vi lade mycket energi på att se över vem som ger gåvor till Hjärnfonden och varför. Vi anpassade sedan hur vi pratar med dessa givare, vad vi berättar i inledningsfasen och över tid. Sedan testade vi. Allt. Idag kostar hjärnsjukdomarna det svenska samhället 165 miljarder kronor – varje år. Det är enorma summor, men lidandet som dessa sjukdomar orsakar är om möjligt värre. Genom Hjärnfondens lojalitetsarbete och insamlingsfokus har vi lyckats samla in: 2013 – 22 243 000 kr 2015 – 37 254 000 kr, ökning med 67% Vi har fokuserat på alla svenskar som har ett engagemang i frågan. Därigenom har vi inte bara lyckats skapa lojalare givare. Vi har också bidragit till att ge fler svenskar ett friskare och värdigare liv. Det är riktigt bra!

7_Hjarnfonden

Arbetsgrupp:
Abakus – Therese Bengtsson, Projektledare/strateg
Hjärnfonden – Fredrik Gejrot, Projektledare insamling
Hjärnfonden – Sophie Ternhiem, Press- och marknadsansvarig
Abakus – Tom Magnusson, Copy
Abakus – Malin Björnung, Produktionsledare
Abakus – Tom Skillgate, Art
Hjärnfonden – Anna Hemlin, Tf. Generalsekreterare