Världens första SMS
1990 gick den första GSM World congress av stapeln i Rom med 650 deltagare och året efter presenteras den första specifikationen. I juli 1991 öppnar världens första GSM-nät med Oy Radiolinja Ab i Finland som första operatör. I december 1992 finns det totalt 13 nät i drift i 7 områden. GSM World Congress hålls detta år i Berlin med 630 deltagare. SMS var ju som bekant beroende av GSM även om det idag fungerar i såväl 3G som 4G. Och när världen första SMS skickades sändes det med hjälp av en PC till en Orbitel 901 mobiltelefon. Neil Papworth från Sema Group skickade ett meddelande med texten ”Merry Christmas” över Vodafones engelska GSM-nät 3:e december 1992 till mottagaren Richard Jarvis på Vodafone.

Källa: www.induowireless.com